• Beschrijving
 • Meer

Drontal is een anthelminthicum in de vorm van deelbare, witte filmtabletten met breukinkeping tegen rond- en lintwormen en bevat als werkzame bestanddelen pyrazinoisoquinolinon-derivaat praziquantel en het tetrahydropyrimidin-derivaat pyrantel (als embonaat).
In deze combinatie werkt praziquantel tegen alle in de darm van een kat voorkomende ontwikkelingsstadia van de in het overzicht vermelde lintworm-soorten. Pyrantel is de rondworm-specifieke component en heeft tegen alle bij de kat relevante rondworm een goede werking. Het werkingssprctrum omvat de in het overzicht vermelde rondworm-soorten.
Voor katten vanaf 1 kg te gebruiken.

Drontal 230/20 mg filmtabletten voor toediening bij katten in één oogopslag:

 • Doelgroep diersoort: kat
 • Aanwendingsgebied: voor behandeling van mix-infecties van de kat met rond- en lintwormen, als gevolg van:
  • Volwassen stadia van de spoelworm:
   • Toxocara cati (syn. mystax)

 

  • Volwassen stadia van de haakworm:
   • Ancylostoma tubaeforme
   • Ancylostoma braziliense

 

  • Bandwormen (adulte en late larvale ontwikkelingsstadia):
   • Echinococcus multilocularis
   • Dipylidium caninum
   • Hydatigera (Taenia) taeniaeformis.
   • Mesocestoides spp.
   • Joyeuxiella pasqualei


Op grond van het op zijn vroegst mogelijke optreden van een bandworminfectie biij de kat na de derde levensweek is de behandeling met Drontal na diagnose van een mix-infectie pas na de derde levensweek mogelijk.


Overige informatie:
Gebruik tijden de dracht, lactatie of legperiode
Alvorens de resultaten van voldoende onderzoeken met de combinatie bekend zijn dient Drontal tijdens de dracht niet te worden toegediend (zie de alinea contra-indicaties).
Contra-indicaties:
Alvorens de resultaten van voldoende onderzoeken met de combinatie bekend zijn dient Drontal tijdens de dracht niet te worden toegediend
Bijwerkingen (frequentie en ernst):
In zeer zelden gevallen kunnen bij het toedienen van het dierenmedicament milde en tijdelijke gastrointestinale problemen in de vorm van vermeerd speeksel en/of braken evenals milde en tijdelijke neurologische stoornissen in de vorm van ataxien optreden.
Voor risico's en bijwerkingen lees de bijlage in de verpakking en consulteer uw dierenarts of apotheker.

Dosering en wijze van toepassing:
Dosering:
1 x 5 mg praziquantel en 57,5 mg pyrantelembonaat ( 20 mg pyrantel basis) per kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 1 tablet voor 4 kg lichaamsgewicht.
De dosering luidt als volgt:

lichaamsgewicht

tabletten

in kg

1 – 2

½

2,1 – 4

1

4,1 – 6

1 ½

6,1 – 8

2

Kittens onder 1 kg lichaamsgewicht dienen niet met Drontal te worden behandeld.
Wijze van toediening:
Om in te nemen.
De tabletten worden het dier direct toegediend. Het beste verstopt men de tablet in een stukje vlees, worst of kaas. Diëtistische maatregelen zijn niet noodzakelijk.
Duur van de behandeling:
De behandeling geschiedt eenmaal per ontworming.
Hinweis:
Bij ascaridenplaag kan met name voor kittens niet met een volledige wormvrijheid worden gerekend, zodat een infectierisico bij personen, die met de behandelde dieren in contact komen, blijft bestaan. Een verdere of herhaalde behandeling dient daarom in afstand van 14 dagen max. 2-3 weken na het beeindigen worden doorgevoerd.
Bij echinokokkose dienen met het oog op de behandeling, de noodzakelijke nacontroles en de bescherming van personen bijzondere richtlijnen te worden gevolgd. Hiertoe dient u gespecialiseerde dierenartsen of Instuten voor Parasitologie te consulteren.
Overdosering (symptomen, eerste hulp maatregelen en tegenmiddel), indien noodzakelijk:
Een vijf keer zo hoge overdosering wordt door de dieren zonder symptomen verdragen.
Bij nog hogere overdosering is braken als eerste symptoom te verwachten.
Wisselwerkingen met ander medicamenten en andere wisselwerkingen:
Geen bekend.
Bijzonder waarschuwingen voor iedere diersoort-doelgroep:
Na veelvuldig herhaald gebruik van werkstoffen van een substantieklasse van anthelminthica kan resistentie tegenover de totale substantieklasse ontstaan.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik:
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
geen.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker:
Direct na gebruik de handen grondig met water en zeep wassen.