• Beschrijving
 • Meer

Dit is een farmaceutisch product.

Grondworm- en lintwormmiddel voor katten.
Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen verooryaakt door Spoelwormen, Lintwormen of Haakwormen

Mansonil All Worm Cat tabletten in een overzicht:

  • Doelgroep dieren: Kat
  • Eén tablet per 4 kg lichaamsgewicht.
  • Tabletten voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen.
  • Eénmalige toediening
  • De tabletten kunnen als dusdanig of in een vleesballetje toegediend worden. Ze kunnen ook geplet en door het voedsel gemengd worden.

Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie:

  • Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

HHet product is een anthelminticum, actief tegen rondwormen en lintwormen. De actieve bestanddelen zijn het pyrazinoisoquinolinone derivaat, praziquantel en het tetrahydropyrimidine derivaat pyrantel (als embonaatzout).
In deze specifieke combinatie fungeert praziquantel als anthelminticum actief tegen lintwormen met een werkingsspectrum dat alle belangrijke species die bij de kat voorkomen beslaat, in het bijzonder Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis en Taenia spp. Praziquantel is actief tegen alle ontwikkelingsstadia van deze in de darm van de kat voorkomende parasieten.
Pyrantel is de component die specifiek werkzaam is tegen rondwormen. Het bezit een goede werkzaamheid tegen alle voor de kat relevante nematoden, in het bijzonder Toxocara cati (syn. mystax), Toxascaris leonina en Ancylostoma tubaeforme.
Praziquantel wordt zeer snel door de parasiet geresorbeerd en wordt gelijkmatig verdeeld in de parasiet. Zowel in vitro als in vivo treedt zeer snel beschadiging van het tegument van de parasiet op met als gevolg contractie en paralyse. De oorzaak van deze snelle werking is voornamelijk gelegen in de door praziquantel geïnduceerde verandering in de permeabiliteit van de membraan van de parasiet voor Ca2+ ionen, wat leidt tot een dysregulatie van het metabolisme van de parasiet.
Pyrantel is een cholinerge agonist met nicotine-achtige werking. Het veroorzaakt spastische paralyse bij de nematoden door een depolarizerende neuromusculaire blockkade.

Contra-indicaties:
Geen bekend


Bijwerkingen:
In zeer zeldzame gevallen zijn er systemische verschijnselen (zoals lethargie) , neurologische verschijnselen (zoals ataxie) en/of verschijnselen van het maagdarmkanaal (zoals braken en diarree) waargenomen na toediening van het product.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en wijze van toediening:
5 mg praziquantel en 57,5 mg pyrantelembonaat per kg lichaamsgewicht. Dit correspondeert met één tablet per 4 kg lichaamsgewicht.
Orale toediening.
De tabletten kunnen als dusdanig of in een vleesballetje toegediend worden. Ze kunnen ook geplet en door het voedsel gemengd worden. Dieetmaatregelen zijn niet nodig.
Eénmalige toediening

Overdosering:
Een dosis welke 5 maal deze bedroeg van de aanbevolen dosis, wordt symptoomloos verdragen. Bij nog hogere overdoseringen kan men als eerste symptoom braken verwachten
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:
Geen.
Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie :
Het product is onverenigbaar met piperazine.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik:
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Geen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient :
Geen.